054-6673370 meirtavori@gmail.com

NLP טיפול או עסקים

לימודי NLP

חשוב להבין בראש ובראשונה, שלימודי NLP, מתחלקים לשני חלקים עיקריים.

1 לימודי NLP טיפוליים.

2 לימודי NLP "חברתיים / עסקיים.

אחד הטעויות לדעתי בעולם של לימודי NLP היא,

שמערבבים את השניים, ישנם אנשים שבאים לקורס NLP, שכל מטרתם היא, להיות יותר טובים בהשפעה ושכנוע בסביבה חברתית ועסקית ואין להם שום כוונה לפתוח קליניקה ולהיות מטפלי NLP, וכשאנשים כאלה, באים לקורס NLP  פרקטישינר, הם יוצאים מאוכזבים, כי הם לא קיבלו את מה שהם שילמו עבורו.

לכן, מה שאנו עשינו במרכז הישראלי לnlp, הוא פשוט מאוד ואני מקווה שגם שאר בתי הספר ל NLP בארץ ילכו בעקבותינו ויעשו את ההפרדה המתבקשת, בלימודי NLP, היינו לימודים טיפוליים לחוד ולימודיים חברתיים עסקים לחוד.

עוד נקודה שחשוב להבין בעניין לימודים טיפוליים, החומר שיש בnlp פרקטישינר, אינו מספיק כדי להוציא אדם מטפל שיכול לפתוח קליניקה, וחטא גדול חוטאים אותם בתי ספר שמוצאים תחת ידם תלמידים שכל הכשרתם היא NLP  פרקטישינר ונותנים להם את התחושה שהם כבר יכולים לטפל.

שני דברים צריכים להתקיים על מנת תלמיד שיוכל לצאת מקורס NLP עם הביטחון לטפל.

1 להפריד את התכנים הטיפוליים לבד והשאר לבד.

2 חובה להוסיף לימודי טרנס בקורס NLP כמו שעושים בכל העולם, אלא שכידוע "היפנוזה" היא אסורה בארצנו הקדושה, אבל חשוב להבין, שטרנס או הכנסה לטרנס אינה כרוכה בהכרח בשימוש בהיפנוזה, בני האדם הכניסו את עצמם לטרנס (קשב עמוק / ריכוז גבוהה) עוד הרבה לפני שהופיע ד"ר מזמר בעולם.

ניתן על ידי שימוש בדמיון מודרך, מדיטציה, הרפיה יוגה סוגסטיה ועוד, ללא השימוש ב"היפנוזה", ישנם דרכים רבות מגוונות שבהם בני האדם נכנסים לטרנס ויוצאים ממנו במשך היום, החל מתפילה וכלה בנהיגה.

לשיטתי היפנוזה לא באמת קיימת אין דבר כזה "להפנט" אדם וגם אין דבר כזה להכניס אדם לטרנס, כל אדם מכניס את עצמו בעצמו למצבי תודעה נחזור לעינייננו אם עושים את תרגלי הNLP על "יבש" ללא הטרנס/ הרפיה או קשב עמוק , ברוב המקרים התוצאות לא יהיו לא מי יודע מה.

לכן זאת בדיוק הסיבה שאנו במרכז הישראלי לNLP הכנסנו את לימודי הטרנס/ הרפיה עמוקה, לתוך הסילבוס שלנו ועוד הוספנו תכנים טיפוליים חשובים
פסיכודרמה, דמיון מודרך, פסיכולוגיה,פסיכוטרפיה, גשטלאת  ועוד
על מנת שהתלמיד יצא עם הביטחון המלא שאכן אחרי הקורס הוא יהיה מנחה מוסמך.

מה זה nlp

שם