054-6673370 meirtavori@gmail.com

סרט נדיר וחשוב על היפנוזה וסוגסטיה ושליטה מוחית ממבט רחב יותר בדיוק הנקודות שאני מדבר עליהם בקורס NLP 

סרט חשוב מאוד אשמח לקרוא מה דעתכם 

צפיה נעימה