ביטחון עצמי אצל ילדים אחת ההרצאות היותר מעשיות שתשמעו בנושא זה

 

אם יהיו תגובות טובות אני יעלה עוד הרצאות שלו לדעתי הוא תותח!