היפנוזה- האם זו השתלטות חיצונית על המוח האנושי?

היפנוזה היא מצב תודעתי ייחודי שבמהלכו האדם נמצא בריכוז וקשב גבוה בד בבד יחד עם מצב של רגישות גבוהה.

היפנוזה היא מצב אחר של מודעות או תודעה, שקורה בתוך המוח של האדם עצמו במצב זה אפשר לעורר אצל מטופל תפיסות חבויות ולעשות מניפולציות על תפיסות נסתרות של המהופנט שמעכבות אותו ומכתיבות לו את המצב התודעתי. עושים זאת על ידי סוגסטיות שנאמרות לאדם בזמן ההיפנוזה. סוגסטיה, פירושה לשכנע. לשכנע את האדם שנמצא תחת היפנוזה ולסגל אותו לתפיסות חדשות.

כלומר דרך היפנוזה, אנחנו משנים את המציאות של האדם, אנחנו עושים את זה דרך שינוי התפיסות שהתת מודע שלו אוחז בהן.

בהיפנוזה עוזרים לתת מדע לקבל תפיסות חדשות ובכך השקפת עולמו של האדם משתנה ומכאן שגם תפיסת המציאות שלו משתנה.

היפנוזה במקרים רבים נקראת “טראנס”. והכוונה היא למעשה ירידה לעומקי ריכוז מאוד גבוהים של האדם. האדם עדיין נושם, הוא מודע ואי אפשר לגרום לו לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות.

כשהאדם בטראנס, שרוי בקשב עמוק, ניתן לגרום לשינוי במצב התודעתי שלו.

ההיפנוזה מהווה מירקם של תהליכים ותפיסות, אשר מביאים למצב מודעות מיוחד של חוויה עצמית שונה. האדם ששרוי בהיפנוזה רואה את התמונה של מציאות חייב מזוויות אחרות. פיסות המידע החדשות שהמטפל מכניס לו עוזרות לו לשפוך אור על מציאות חשוכה. לראות הזדמנויות במקומות שהעלו כורי עכביש.

היפנוזה זו אכן חוויה. במלוא מובן המילה. האדם שרוי באופוריה, הוא מקבל מתנה. מתנה של להיכנס לעולם שכולו טוב. זאת בהנחה והמהפנט הוא אדם שהכוונות שלו טובות ויודע להשרות ביטחון ואמון במטופל.

אולי מכאן דבק בהיפנוזה אבק הכוכבים של פרופסיה שמעלה אותה ונותנת לה יוקרה לפרופסיות הארציות.

אין חשש לפחד מהיפנוזה. להיפך, זה בריא ולו גם לחמש דקות ביום להכניס את עצמנו למצב היפנוטי.

בטכניקה ההיפנוטית ניתן להביא לשינוי מבוקר ורצוי במערכות השונות של האדם: הרגשית, הקוגניטיבית, ההתפתחותית והפיזיולוגית. כלומר היפנוזה יכולה להיות מתורגמת לאיכות חיים טובה יותר.