054-6673370 meirtavori@gmail.com

המדריך השלם להתמודדות עם התנגדויות

המדריך הזה אומנם נכתב עבור חברת שיווק MILOKAN שהתחלתי אתם מיזם חדש

אבל הוא נכונן ורלוונטי בכל סביבה שיווקית מכירתית

המדריך קצר וענייני עם עצות פשוטות ומעשיות

תהנו