054-6673370 meirtavori@gmail.com

כמו שהבטחתי הסרט סודות השינה חלק ב לפניכם, מי שיכול לסכם את הידע החשוב הזה ולשלוח אליי ונפרסם את זה בשמו, יבורך.

תהנו

תודה לאפרת בת שחר על הסיכום של הסרט הראשון סודות השינה חלק 1