054-6673370 meirtavori@gmail.com

 

 

איך לשתול מחשבות

כשאנו מדברים על סוגסטיה ופקודות מוסוות /שתילת מחשבות חשוב להבין שישנם שתי מטרות מרכזיות,

לדבר עם האדם באופן שהוא יכניס לתוך המלל את המשמעות מתוך עולמו הפנימי.

לשתול מחשבות לאדם ורעיונות ולגרום לו לחשוב, שזה הרעיונות והמחשבות שלו.

 

לדוגמא

שתילת מחשבה / מתן פקודה תת הכרתית

סוגסטיה התייחסות לרגש תחושה

 

חבר שלי אמר "אני חושב שאדם מתחיל להרגיש טוב ולשים לב לאן זה מוביל, ולאו דווקא לגרום לתחושות הטובות להתגבר חזק כל כך,

במקום זה אני חושב, שכשאני פשוט אומר לעצמי, לך על זה ותן לזה לקרות בטבעיות, אז דווקא זה הזמן שאתה מרגיש הכי טוב ונוח בקשר לזה.

 

הסבר

יש להשאיר את הפקודות מעורפלות, על מנת שהשומע ימלא אותם מעולמו הפנימי.

 

יש כאן שתי סוגי פקודות :

פקודות מוסוות / שתילת מחשבות ביצוע:

 

הינם פקודות האומרות לשמוע לעשות מעשה "לך על זה"

 

פקודות מוסוות / שתילת מחשבות רגשיות תחושתיות:

הינם פקודות האומרות לאדם, מה ואיך אתה רוצה שהוא ירגיש ויחוש.

 

איך להעביר הסוגסטיות ואיך לשתול מחשבה:

 

יש לעשות סימון על כל פקודה שתילת מחשבה או סוגסטיה.

הסימון יכול להיות בכל אחד מה VAK ההמלצה היא

לסימון קולי היינו שינוי בטון, או העמקה או הגברה, והפסקה עדינה לפני מתן הפקודה ושתילת המחשבה.

 

סוגסטיות מוסוות

ההבדל בין סוגסטיות מוסוות לפקודות מוסוות /שתילת מחשבות

שבפקודות / שתילת מחשבות, אתה אומר לאנשים, מה ואיך להרגיש.

בסוגסטיה אתה אומר להם, איך לקבל, איך להפנים, איך להתייחס לפקודה /שתילת מחשבה.

סוגסטיה על פי רוב תבוא אחרי פקודות /שתילת מחשבות,

אחרי שרשרת של פקודות מוסוות / שתילת מחשבות, אתה צריך להגיד משהו

כמו "זה שאתה מרגיש כל כך נינוח ומשוחרר עכשיו, זה לא אומר שזה חשוב לך מאוד, זה שאתה לא בטוח שאתה רוצה את זה, לא בהכרח מעיד שזה מה שימלא אותך /יקדם אותך.

 

נמצא שהסוגסטיה תבוא בסוף אחרי הבישול, על מנת לתת לאדם את ההתייחסות של כל פקודות מוסוות / שתילת מחשבות דלעיל, היינו איך הוא יקבל את זה שפתאום הוא מתחיל להרגיש תחושות ומחשבות כאלה , שלא יבלום אותם או יתנגד להם

 

איתותי תת מודע:

רצוי לעשות תנועת "כן" עם הראש תוך כדי העברת הסוגסטיה

וזה מתחיל לקרות (תנועת "כן" עם הראש)

זה גובר יותר ויותר (תנועת "כן" עם הראש)

בדיוק כך (תנועת "כן" עם הראש)

אם גם הוא מחזיר לך תנועת כן עם הראש, זאת תנועה לא מודעת, וזה סימן שהתת מודע שלו עונה לך בחזרה.

 

השילוב

"לא בהכרח שאם מישהו יגיד לך תרגיש את זה, אומר שאתה כל כך רוצה את זה, כי לא כל מה שאתה רוצה, אתה חייב ללכת על זה מיד, קודם תחשוב, אם זה משרת את האינטרס שלך, ובמידה והגעת למסקנה, שזה הדבר הנכון לעשות, אז תעשה את זה אם זה נכון בשבילך כרגע.

 

כדאי תמיד לשלב תנועת כן עם הראש על מנת לבדוק הסכמה חוזרת

 

מילות טרנס:

דמיין, תוהה, תרגיש.

כאשר אתה מוצא את עצמך מדמיין איך זה לחוות חוויה מרוממת, אתה לא חייב לראות את זה בברור ולדמיין שזה כל כך טוב, מה שחשוב זה, שאתה יכול להרהר וממש לשקוע בהרהור ותהייה, איך אתה יכול למצוא, את כל הסיבות הנכונות ללכת על זה עכשיו.

 

משימה:

תבנה רשימה של תחושות מחשבות ופעולות שהיית רוצה להפעיל על מישהו.

תרשום פקודות מוסוות / שתילת מחשבות לכל אחד מהנ"ל

תחושות מחשבות ופעולות

תרשום משפטים שבתוכם תשתול אותם, תרשום 3-2 משפטים שקושרים הכול יחד.

תוסיף סוגסטיה מוסתרת בסוף התבנית

שלח אלי ואם יש מקום לשפר אני יעשה זאת ואולי גם אפרסם אותם

צא החוצה ותנסה את זה לפחות עם חמש אנשים וספר לנו איך היה