054-6673370 meirtavori@gmail.com

סכיזופרניה \ איתי נ.

מאמר זה נכתב עוד לפני כתיבת המאמרים שסיקרו את הטיפול המוצלח בסכיזופרניה. המאמר היווה בסיס תאורטי לטיפול, בסיס שכותב המאמר מייחס אותו כגורם עיקרי להצלחת הטיפול ועל כן בחר לצרף את תוכנו לעדות. הטיפול עם תפארת הוא מקרה מבחן לנכונות התיאוריה שמוצגת בהמשך. נדרשים מקרי מבחן...

סכיזופרניה והתקף פסיכוטי – טיפול שלישי \ איתי נ.

קישור למאמר התאורטי – מאמר – סכיזופרניה ו-NLP   עדות המטופלת – טיפול שלישי בועות של התחדשות   לטיפול הזה אצל איתי הגעתי מרצוני, רגועה לגמרי. בכפר הפסטורלי שלו, ישבנו ושתינו תה צמחים. תחילת הטיפול היה במודע לחלוטין, דיברנו על מה שעבר, איך...

סכיזופרניה והתקף פסיכוטי – טיפול שני \ איתי נ.

קישורים להמשך עדות הטיפולים ולמאמר התאורטי – טיפול 3 – תסמינים סכיזופרניים שליליים מאמר – סכיזופרניה ו-NLP   עדות המטופלת – טיפול שני לב שבור מעולם אחר   לטיפול הזה באתי מיוזמתי, הייתי נואשת. הפחדים שאפפו אותי בעבר הפכו לסיוטים...

סכיזופרניה והתקף פסיכוטי – טיפול ראשון \ איתי נ.

הסיפור שיסופר בהמשך הוא סיפור אמיתי של אישה אמיצה, שמה האמיתי, תפארת, פורסם בהסכמתה המלאה מתוך רצונה להפיץ את סיפור ה"נס הרפואי" של החלמתה. תפארת הסכימה לחלוק עם העולם את סיפורה המרגש והאישי שנכתב במו ידיה על המסע שעברה בדרך אל החופש, חופש מהכלא המחשבתי בו...