הטבע המטאפורי של תת המודע

מדוע שני אנשים במצבים מלחיצים זהים, מגיבים באמצעות תסמינים שונים?

ישנם אסכולות טיפוליות שגורסות שהמדובר הוא בגנטיקה, ויש אחרים הטוענים שמדובר בהתניות שונות ויש שיאמרו שמדובר באסטרטגיות התמודדות וכיו”ב

יתכן שאם נבחן את התסמינים השונים של בני האדם נלמד את הטבע המטאפורי של תת ההכרה של תודעת האדם.

יש את גישת הטיפול המתייחסת לתסמינים כמטאפורות לחוויה של הלקוח. לדוגמא, מטפל שעובד מתוך גישה סמלית מטאפורית, עשוי לפרש את השמנת היתר החולנית של הלקוח כאסטרטגיית הגנה של התת מודע שנועדה למנוע תקיפה מינית אפשרית, או כדפוס הגנתי אחר.
לפיכך תסמינים נתפסים כבעלי תכלית היינו משרתים איזה שהיא מטרה, לא מודעת. בדרך כלל בטיפול בסוגסטיה שכזה אנו מאפשרים לאדם לקבל תובנות לגבי הצרכים או המוטיבציות הלא מודעות שלו לשמר את התסמין, אנו מעלים את התובנות הללו מהחלק הלא מודע אל החלק המודע, במטרה להתייחס אליו בצורה ביקורתית, ולעזור למונחה לבחור בצורת התנהגות חלופית שתשרת את אותה מטרה אך תהיה נקייה מתסמינים מזיקים.

אך האם זה אומר שעל המטפל לפרש את המשמעות הלא מודעת של תסמיני האדם? תפקידו של המטפל איננו לכפות את הפרשנויות והפתרונות שלו על הלקוח, אלא לעזור ללקוח לפרש ולהגיע למסקנה המתבקשת לבד וכן להגיע לפתרונות בעצמו.

בקורס NLP וסוגסטיה אנו נלמד להבנת הטבע המטאפורי של תסמיני הלקוח ומקבלים הבנה מעמיקה יותר של האדם, גישה זו מצביעה בבירור על כך שישנם גורמים מחוץ להכרה של האדם המשפיעים על חווייתו. אם התסמינים מטאפוריים ואינם מודעים, האם יש היגיון בכך שהטיפול יהיה אך ורק מודע, רציונאלי ואינטלקטואלי? התשובה היא כמובן חד משמעית לא!
וזה הערך המוסף של מטפל היודע את רזי הסוגסטיה והטיפול בטרנס. ראוי לכל מטפל לרכוש כלי יקר זה ולהוסיפו לארגז הכלים שלו

שלכם לכל דבר ועניין

ד”ר מאיר תבורי