חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה

שלמה המלך

סקריפט זה מבוסס על הסקריפט הקלאסי ב-NLP של הסרת עוגנים ומשמש לטיפול בחוויה טראומתית מהעבר. אינני יכול לקחת זכויות יוצרים על הסקריפט, זכויות היוצרים על הסקריפט שייכים ללא ספק ללא-מודע של המטופלת שלי.

בזמן שילוב העוגנים החיוביים והשליליים הדמות של המטופל בהווה מלווה את עצמה אחורנית על ציר הזמן אל זכרונות מן העבר ומנחה את הדמות הצעירה.

מעגנים את הרגשות השליליים שמקושרים לאירוע אותו ערה הדמות הצעירה, על ידי השימוש בעוגנים קינסטטיים מייצרים מאפיינים לשתי הדמויות, הדמות הצעירה מרכזת את העוגנים השליליים והדמות העכשווית מרכזת את העוגנים החיוביים ומנחה את הדמות הצעירה אל עבר הרגשה טובה יותר, זה הפתרון הקליני שמציע הסקריפט.

הסקריפט נוצר כתוצאה מהתהוות ספונטנית של תהליך שאירע במהלך טיפול בו נעשה שימוש קלאסי בהסרת עוגנים. המטופלת יצרה את הסיטואציה שהעלתה מהעבר כך שהיא בדמותה העכשווית מגיעה לדמותה של הילדה מהזכרון ומעניקה לה תמיכה ועזרה כך שאותה ילדה עברה את אותה סיטואציה טראומתית בצורה אמיצה ובהרגשה טובה בליווי של עצמה המבוגרת כפי שהיא כיום.

הפיצול של העוגנים לדמויות יכול למנוע את תחושת הבלבול הנוצרת לעיתים כתוצאה מהסקריפט הקלאסי. הסקריפט ראוי להסרת טראומות ברגרסיה ומאפשר דיסוציאציה שמרחיקה את המטופל מהזכרון הטראומתי כך שהוא יכול לחוות אותו בעמדה שלישית כשהוא מתבונן על דמותו שלו מהזכרון מבחוץ ומלווה אותה, הדיסוציאציה משמשת להסרת חשש מיצירת נזק משני מחוויה מחודשת של הטראומה.

 

שלב #1 – הגדרת התחושות

המטופל מגדיר באופן סובייקטיבי את התחושה השלילית אותה הוא רוצה לרפא. מעמיקים בתיאור על ידי מערכות ייצוגיות ותתי-אפינות (Sub-Modalities) של התחושה על מנת להעצים אותה, מעגנים עוגן ראשון במיקום א' אותו המטפל בוחר.

מבקשים מהמטופל להגדיר את הרגשות החיוביים שסותרים את ההרגשה השלילית, לדוגמא בהרגשה שלילית של בדידות, המטופל יוכל להגדיר רגשות חיוביים כמו הרגשת נאהבות, משפחתיות, קירבה וכו'. מעעמיקים את הרגש החיובי על ידי איסוף תתי-אפינות להעצמה ומיקוד של הרגש בזמן העיגון הראשון במיקום ב' אותו המטפל בוחר.

 

שלב #2 – עיגון שלילי רגרסיבי

חוזרים ברגרסיה למצבים בהם התחושה השלילית התקיימה בעבר, מתחילים מהעבר הקרוב ולאט לאט הולכים אחורה עד התחושה הראשונה, רגע לפני השיא של תחושה שלילית מעגנים אותה בעוגן 2 במיקום א'.

 

שלב #3 – גלישה לטרנספורמציות ריגשיות

לאחר הפעם הראשונה, מניחים למטופל להפליג לזכרונות הקשורים אסוציאטיבית, כנראה הוא יגיע לזכרונות שאירעו לאחר האירוע המקורי בו נוצרה אותה תחושה. ממשיכים לעגן בעוגן 3 במיקום א' כל אחד מהזכרונות. יכול מאד להיות שהמטופל יעלה זכרונות נוספים של תחושות שליליות אחרות שקשורות אסוציאטיבית לתחושה השלילית, אותן ניתן לעגן בעוגן 4 במיקום א'. על ידי הנחת 4 אצבעות בכל אחד מהעוגנים במיקום א' יהיה אפשרי להעלות את כל העוגנים של כל התחושות יחד על ידי אצבעות שונות באותה היד.

 

שלב #4 – עיגון חיובי

חוזרים לזכרונות חיוביים ומעגנים בעוגן 2 במיקום ב', בונים סיטואציות של הרגשות החיוביים ומעגנים את הרגשות החיוביים בעוגן 3 במיקום ב'. מאפשרים העלאה ספונטנית של רגשות קרובים ואירועים נלווים לרגשות הקרובים ומעגנים בעוגן 4 במיקום ב'.

 

שלב #5 – הסרת עוגנים

מעלים את העוגנים החיוביים, מדמים למטופל כי הוא בדמותו כפי שהוא היום, מחזירים אותו ברגרסיה שוב לפעם הראשונה, למקור ההרגשה השלילית. הפעם כשמבצעים את הרגרסיה עושים זאת באמצעות סוגסטיה ישירה אם תיאור האירוע והזמן שכבר ידועים למטפל מהתיאור שהמטופל הביא בשלב #2, זאת על מנת להימנע מבלבול של העוגנים החיוביים שכבר הופעלו.

בזמן נתינת הסוגסטיה מעלים את העוגנים השליליים. מנחים את המטופל לראות את עצמו דרך עיניו העכשוויות באותה סיטואציה טראומתית ומנחים אותו לעזור לדמותו מהעבר על מנת שירגיש טוב יותר: "מה אתה יכול לעשות על מנת שאתה הצעיר ירגיש טוב יותר?", ניתן להשאיר את הדרך לעזור פתוחה ולסמוך על הצד היצירתי של המטופל שמכיר את עצמו להביא את הפתרון הטוב ביותר, במידה והוא נתקע אפשר לעזור לו, בדרך כלל חיבוק זאת התחלה טובה.

מה שקורה כתוצאה מכך היא שדמותו העכשווית מזדהה עם העוגנים החיוביים ודמותו הצעירה מן העבר מזדהה עם העוגנים השליליים.

עוזבים את העוגנים השליליים, וכך המטופל מגיע למצב שבו הוא תומך ועוזר לעצמו עד שדמותו מן העבר עוברת את הסיטואציה בהרגשה טובה, אז ניתן לשחרר את העוגנים החיוביים. משם ניתן להמשיך לסיטואציות מרכזיות נוספות, ולטפל בהן באופן דומה, שאר הסיטואציות הנלוות מדומות לשרשרת זיכרונות בהן ההרגשה הטובה משתחררת בהבזקים (הן אכן כולן נפתרות כתוצאה מפתירת הזכרון הראשוני, מידע זה עדיף שלא להטריד בו את המטופל).

 

טסט

בודקים סיטואציה דימיונית בה המטופל בדרך כלל מרגיש את אותו רגש שלילי, ניתן לתת לו סוגסטיה עקיפה שתעזור בהצלחת הסרת העוגנים אף יותר: "תנסה להרגיש את אותה הרגשה רעה, ושים לב מה קורה ככל שאתה מנסה יותר, ככל שאתה מנסה יותר להרגיש אותה אתה פשוט שם לב שזה… זה פשוט.. כן אני רואה את החיוך שמתחיל לעלות על הפנים שלך, כי זה פשוט מרגיש. איך זה מרגיש?", אם עשיתם עבודה טובה התשובה תהיה – טוב, נפלא או ביטוי חיובי דומה.